Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ10V6
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OK0

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Челопеч, подадени през 2020 г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 02.08.2021
Светлана Якова-Нинова
Дата на публикуване: 18.02.2021

Ненка Тороманова
Дата на публикуване: 18.02.2021