Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1413
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ14L0
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Челопеч, подадени през 2018 г. Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Челопеч, подадени през 2021 г. Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Челопеч, подадени през 2019 г. Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Челопеч, подадени през 2020 г. Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Челопеч, подадени през 2022 г.

Архив

Дата на публикуване: 14.09.2020
Последна актуализация: 05.03.2024