Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Центърът за админстративно обслужване се намира на първия етаж на административната сграда на Община Челопеч

Адрес за кореспонденция: обл. Софийска, община Челопеч, с. Челопеч 2087, пл. "Освобождение" №1

Тел.: 07185/2550

Факс: 35971069913

Безплатен телефон за сигнали към община Челопеч:  0800 20 003

Интернет страница: www.chelopech.egov.bg

Електронна поща: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg 

Работно време на Центъра за административно обслужване: 08:00 - 16:30 часа /не е необходимо предварително записване на час за посещение на ЦАО/

Центърът за административно обслужване е лесно достъпен и за хора с увреждания, като около сградата паркирането е безплатно, без обособени парко-места.

Местоположение на ЦАО

Местоположение на ЦАО