Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDQAV7
Z7_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RQ091

Тримесечни отчети

Дата на публикуване: 11.12.2020
Последна актуализация: 16.05.2023
Първо тримесечие 2023г.
Дата на публикуване: 14.05.2023

Четвърто тримесечие за 2022г.
Дата на публикуване: 28.02.2023

Трето тримесечие на 2022г.
Дата на публикуване: 27.10.2022

Второ тримесечие на 2022 г.
Дата на публикуване: 01.08.2022

Първо тримесечие на 2022 г.
Дата на публикуване: 12.05.2022

Четвърто тримесечие на 2021 г.
Дата на публикуване: 12.05.2022

Трето тримесечие на 2021 г.
Дата на публикуване: 28.10.2021

Второ тримесечие на 2021 г.
Дата на публикуване: 05.08.2021

Първо тримесечие на 2021 г.
Дата на публикуване: 10.05.2021

Четвърто тримесечие на 2020 г.
Дата на публикуване: 10.05.2021

Трето тримесечие на 2020 г. - част 4
Дата на публикуване: 14.12.2020

Трето тримесечие на 2020 г. - част 3
Дата на публикуване: 14.12.2020

Трето тримесечие на 2020 г. - част 2
Дата на публикуване: 14.12.2020

Трето тримесечие на 2020 г. - част 1
Дата на публикуване: 14.12.2020

Второ тримесечие на 2020 г. - част 3
Дата на публикуване: 14.12.2020

Второ тримесечие на 2020 г. - част 2
Дата на публикуване: 14.12.2020

Второ тримесечие на 2020 г. - част 1
Дата на публикуване: 14.12.2020

Първо тримесечие на 2020 г.
Дата на публикуване: 14.12.2020