Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.03.2021

Активно участие в културния живот на общината, като организатори и съорганизатори на редица традиционни български празници и обичаи вземат:

Народно читалище "Труд и постоянство - 1901"
Вокална група "Средногорски звън"
Кукерски клуб "Златните кукери"
Сдружение Кукерски клуб "Златното руно - Челопеч"