Z6_PPGAHG80090170QDRUBSPCQQS6
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QA195

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Дата на публикуване: 17.12.2020
Последна актуализация: 15.01.2024
Контакти:

Адрес: 2087 с. Челопеч, ул. "Любен Каравелов" №3
телефон: 07185/ 23-25;21-50
факс: 07185/21-51
е-mail: Osnovno.UchilishteChelopech@chelopech.egov.bg
уеб страница: Osnovno.UchilishteChelopech@chelopech.egov.bg

ВрИД Директор: Нонка Бантова

Телефон:  0888721512


Секретар: Полина Кирилова

Телефон:  0878154944

 

  • ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ разполага с една от най-добрите материални бази в района, където детето Ви може да се обучава с желание;
  • Луксозна, модернизирана и цифрофизирана материална база;  
  • подсигурено столово хранене;
  • подсигурен безплатен транспорт;
  • 33 човека педагогически персонал;
  • 7 човека непедагогически персонал;

 

За учебната 2023/2024 год. в основното  училище са записани 244 ученика, в това число и 6-годишните възпитаници от Подготвителна група.