Z6_PPGAHG80090170QDRUBSPCQQS7
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QA197

Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение "Челопеч" 

Дата на публикуване: 17.12.2020
Последна актуализация: 21.06.2021
Контакти:

Адрес: 2087 с. Челопеч ул. "Любен Каравелов” №3, ет.3,
телефон: +359 895 200 519
e-mail: school@pelss-chelopech.bg
уеб страница: http://www.pelss-chelopech.bg/
Директор: Николай Кръстев

     Частна Профилирана Гимназия с Чуждо езиково Обучение Челопеч е създадена през 1995 год. в резултат на съвместна инициатива на ръководството на ”Рудник Челопеч” и общинския съвет в с.Челопеч, Софийска област.

        От създаването си като ЧПГЧО „БИМАК-АД“, а от 2006 год. до днес с името ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ училището функционира като единствената в България частна фирмена профилирана гимназия. 

      Анализът от реализацията на първите единадесет випуска показва устойчиво равнище от над 85% зрелостници, приети студенти, а над 95% от завършилите Гимназията продължават обучението си във висши учебни заведения в България, Германия, Великобритания, Франция, Белгия, Испания, Холандия, Дания, Китай и САЩ.