Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OP0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ16P4

Инвестиции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Добра пътна и комуникационна инфраструктура. Част от Европейския съюз. Търсим инвестиции и гарантираме минимизиране на регулационните режими и административните тежести.

Община Челопеч е една от най-малките общности в България с едно населено място на територията си. Съгласно българското законодателство, Челопеч е с автономно административно управление, самостоятелни  правила на управление, съобразени със законите на страната. 

Общината е част от район Средногорие, който е извън гъсто населените райони на България, но през територията й преминават транспортни връзки с всички краища на страната. През Челопеч преминава първокласен път и железопътна линия свързващи столицата – град София и  Черноморският пристанищен град Бургас. Отстои на 70 км. от град София и 311 км. от град Бургас. Общината има пътни връзки с основните транспортни коридори на България – автомагистрали „Хемус“ и „Тракия“. Съществува пътна и железопътна връзка с втория по големина град в България – Пловдив. Разстоянието и времето за придвижване до главните гранични входове и изходи е едно от най-кратките в сравнение с други райони в държавата. България се намира в Югоизточна Европа и е част от Балканския полуостров, с ключово икономическо и географско разположение. Това я определя като важен търговски мост, свързващ Азия и Близкия изток с Европа. Източната граница на България е Черно море с голям пристанищен град Бургас. Това благоприятства  връзката по вода с Босфора, Дарданелите и Близкия Изток. Южната си граница България споделя с Гърция и Турция, чрез които има близък излаз към Егейско море. В западна посока граничи с държавите Македония и Сърбия, които все още не са членове на Европейския съюз, но осигуряват добра пътна връзка с Черна гора, Италия, крайбрежието на Средиземно море и централните държави на Европейския съюз. На север е Румъния също като България, член на Европейския съюз. Река Дунав разделя двете държави и е основен воден транспортен коридор достигащ вътрешността на Европа и обслужващ над 6 държави от Европейския съюз.

Района на община Челопеч е силно индустриализиран в сферата на рудодобива и преработката на цветни метали. На територията й развиват дейност рудниците „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД – собственост на канадската компания „Дънди Прешъс Металс“, „Елаците Мед“ АД – собственост на българската компания „Геотехмин“ АД, „Асарел Медет“ АД със собственик офшорна фирма със седалище в Австрия и рафинерия, медодобивен завод „Аурубис“ АД  със собственик – германската компания „Аурубис“. 

По статистика от 2015г. в района на община Челопеч се формира малко над 10% от брутния вътрешен продукт на България. Останалите икономически сектори са изключително слаборазвити, като средният и дребен бизнес в района е специализиран основно в предлагане на обслужваща дейност на индустриалните предприятия.

Челопеч е с население от около 2000 жители, като по статистически данни се установява тенденция на увеличение през последните години. Ръководството на общината подготвя проект  за разширение на урбанизираната територия на населеното място.

В категорията на малките общини в България, по отношение на качество на изградената инфраструктура, административното обслужване, административното управление на общинските ресурси  и удобствата за живеене, Челопеч е сред първите в България.

България е държава с неустоима натурална красота и природа, която не отстъпва по нищо на световноизвестните природни забележителности. Земята ни е щедро надарена с лековити минерални извори.

Община Челопеч е разположена в планинска котловина с изключително красива природа осигуряваща незабравими гледки и пейзажи. Административното ръководство е разработило и реализирало редица проекти, осигуряващи възможност за туризъм, като в стратегията за развитие се предвижда осъществяването на още подобни проекти. Голям успех общината постигна в разработването на проекти свързани със събитиен туризъм. Организирането на международни фестивали, показващи националните традиции на страни от целия свят, осигуряват голям туристическо поток  в района. На последния Международен фолклорен фестивал „Златен прах“ 2017, взе участие Съчуанска младежка група по изкуство от Професионален колеж по изкуство в Съчуан, с ръководител Zhou Xuezhen (Джоу Шуеджен). 

Поради малките размери на община Челопеч, ръководството на общината е изработило и реализира стратегия на така нареченото бутиково предлагане – всичко което се предлага от сферата на социалното обслужване през туристическите пакети, до реализация на проекти за стимулиране на икономическото развитие е на принципа: Рядко срещано, малко по количество, но с високо качество.

Всичко това е основно и важно в развитието на Челопеч, но според ръководството на общината най-важна е стратегията за привличане на инвестиции. Разбира се, както повечето страни и за България насърчаването на чуждестранните инвестиции е приоритетен сектор в държавната политика.

Законово е оформен пакет от привилегии и услуги за чуждестранните инвеститори, включващи:

  • съкратени срокове за административно обслужване;
  • индивидуално административно обслужване;
  • финансово подпомагане за изграждане на елементи от техническата инфраструктура, необходими за осъществяване на един или повече инвестиционни проекти;
  • инвестиционни проекти, за които се внасят машини и оборудване над 5 милиона евро, България предоставя 2-годишно освобождаване от ДДС за вноса на оборудването, 
  • насърчаване на приоритетните инвестиционни проекти с пакет от мерки, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите, 
  • правителствена финансова подкрепа за приоритетни инвестиционни проекти, 
  • възможност да закупят на по-ниски цени от пазарните, парцели или техни части; 
  • избягване на редица административни процедури по промяна статута на земята, оценка на въздействие върху околната среда, присъединяване към съществуващата инфраструктура, разрешението за строеж.

Отделно от инициативата на държавата, общината разработва допълнителен пакет от стимули за чуждестранните инвеститори. При заявен инвестиционен интерес, общината се ангажира с осигуряване на подходящ терен, изграждайки необходимата комуникационна и транспортна инфраструктура, подсигурявайки пакет от мерки предвиждащи привличане на работна ръка и осигуряване на преквалификация. Съгласно нуждите на инвеститора са налице условия за административна подкрепа изразяваща се основно в съкратени срокове на всички необходими по закон административни процедури от компетенцията на общината. Готови сме за съдействие и работа в екип, осигурявайки необходимия, но не само административен капацитет при подготовката и получаване на съответните разрешителните, съгласно регулаторните режими действащи в България, но не само. 

Отчитайки факта, че община Челопеч е част от България, която е страна членка на Европейския съюз с едно от най-ниските  нива на работна заплата, можем да предложим само още едно нещо. Позовавайки се на великата фраза на древногръцкия математик, астроном и физик Архимед: „Дайте ми опорна точка и ще повдигна света“, Ви предлагам, община Челопеч да бъдем Вашата опорна точка.

И съобразявайки се  с казаното от китайския учител и философ Конфиций: „Който говори много – все ще каже нещо, което не е трябвало да казва“, спирам до тук. Благодаря за отделеното време и Ви пожелавам успех във всяко Ваше начинание.