Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C43
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO5

Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021
  • Услугата "Деловодна справка" дава възможност да се получи информация за статуса на документи, подадени от граждани или юридически лица в Центъра за административно обслужване, по електронна поща или  Системата за Сигурно електронно връчване.
  • Търсенето на документа е  по следните критерии:

           - РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС - ВХ-ХХ-ХХ-ХХ

           - ДАТА НА ДОКУМЕНТА

           - КОД ЗА ДОСТЪП - 8-ЦИФРЕН КОД

  •  След достъп до системата, се визуализира:

            - Вх.№ и дата;

            - вид на документа - писмо, жалба, услуга и т.н.;

            - отговорен служител;

            - срок на изпълнение;

            - статус на документа.