Протоколи и решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.12.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Заседанията на общински съвет Челопеч се провеждат всяка втора и последна Сряда от месеца от 17:30 часа в Заседателната зала на общината.

За всяко заседание се изготвят Протоколи и Решения.