Z6_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RIL66
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDQOH7
Z7_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RILM1

Постоянна комисия по „Ред, сигурност, безопасност на движението“

Дата на публикуване: 09.12.2020
Последна актуализация: 05.01.2024

Председател:
                   1. Цвятко Делков
Членове: 
             1. Георги Алексиев
             2. Стоян Патев