Постоянна комисия по „Ред, сигурност, безопасност на движението“

Дата на публикуване: 09.12.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Председател:
                   1. София Стефанова Торолова
Членове: 
             1. Неделко Илиев Калоянов
             2. Цвятко Дончев Делков