Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G61
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I21H2

Общински съвет Челопеч

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021
Контакти:

адрес: Обл. Софийска, Община Челопеч, 2087 с. Челопеч, пл. "Освобождение" №1
тел. 07185/ 25-50
факс: 35971069913
е-mail: Obshtinski.Savet@chelopech.egov.bg