Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

   На територията на Община Челопеч фукционират две учебни заведения:

  •    Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Челопеч;
  •     Частна профилирана гимназия за чуждоезиково обучение "Челопеч";