Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021
Проекто-бюджет разходи 2021 г.
Дата на публикуване: 08.04.2021

Проекто-бюджет приходи 2021 г.
Дата на публикуване: 08.04.2021

Проекто-бюджет разходи 2020 г.
Дата на публикуване: 16.12.2020

Проекто-бюджет приходи 2020 г.
Дата на публикуване: 16.12.2020