Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

В Община Челопеч функционират  3 учебни заведения:

  • ДГ "Х. Кр. Андерсен" - за деца от 10 месеца до 5-годишна възраст;

 

  • ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - за ученици от Подготвителна (6-годишна възраст) до VII клас;

 

  • Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение "Челопеч" - за ученици от VIII до XII клас;