Ред за кандидатстване за стаж

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 20.05.2021

Конкурс за подбор на студенти записани за обучение в определени специалности за предоставяне на стипендия за работа в структури към Община Челопеч

Община Челопеч обявява конкурс за подбор на студенти записани за обучение в определени специалности във висши учебни заведения в страната за предоставяне на стипендия с цел придобиване на професионална квалификация за работа в структури към Община Челопеч, съгласно решение № 64 от Протокол №7 от проведено заседание на 25.03.2020г. на ОбС Челопеч и съобразно заявените потребности от ръководителите на съответните структури към община Челопеч

Информационна брошура
Дата на публикуване: 20.05.2021

Декларация по образец
Дата на публикуване: 24.02.2021

Заявление по образец
Дата на публикуване: 24.02.2021

Обявление
Дата на публикуване: 24.02.2021