Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1G06
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OK1

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на общинска администрация Челопеч, подадени през 2018 г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 05.03.2024
Регистър по чл.35, ал.1, т.2 - част 1
Дата на публикуване: 18.05.2021

ЦВЕТОМИРА РУМЕНОВА БАЛЪКОВА
Дата на публикуване: 14.01.2021

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЛИЛОВА
Дата на публикуване: 14.01.2021

ЦАНКА НИКОЛОВА ГАВРИЛОВА-ПАВЛОВА
Дата на публикуване: 14.01.2021

ФАНИ ПЕТРОВА ГЪРМИДОЛОВА
Дата на публикуване: 14.01.2021

ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА-ЦОНКОВА
Дата на публикуване: 14.01.2021

СТОЯНКА СТАМЕНОВА ДИМИТРОВА
Дата на публикуване: 14.01.2021

САШКА ХРИСТОВА ВЪТЕВА
Дата на публикуване: 14.01.2021

РАДКА ИВАНОВА КРАЙЧЕВА
Дата на публикуване: 14.01.2021

НИНА ДОНЧЕВА КАЛОЯНОВА - II
Дата на публикуване: 14.01.2021

НИНА ДОНЧЕВА КАЛОЯНОВА
Дата на публикуване: 14.01.2021

МИГЛЕНА МАРКОВА КРЪСТЕВА
Дата на публикуване: 14.01.2021

ЛИЛЯНА ЦВЕТАНОВА БЕКЯРОВА
Дата на публикуване: 14.01.2021

КУНЧО ТОШКОВ ТОРОМАНОВ
Дата на публикуване: 14.01.2021

ИВАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
Дата на публикуване: 14.01.2021

ЖАННА ВАСИЛЕВНА ЦЕНТОВСКАЯ
Дата на публикуване: 14.01.2021

АННА ГЕОРГИЕВА ДЖОНГОВА
Дата на публикуване: 14.01.2021

АНКА СТОЙЧЕВА ДАНЧЕВА
Дата на публикуване: 14.01.2021

АНИКА НЕНКОВА ЧЕРНЕВА
Дата на публикуване: 14.01.2021

АЛИЦИЯ СТАМЕНКОВА СТОЯНОВА
Дата на публикуване: 14.01.2021

Регистър по чл.35, ал.1, т.2 - част 2
Дата на публикуване: 13.01.2021