Постоянна комисия по "Бюджет, финанси, икономика"

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Председател:
                   1. Николай Петров Николов
Членове:
             1. Димитър Гетов Въжаров
             2. Тодор Минов Минов