Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE0
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6

Постоянна комисия по "Бюджет и финанси"

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 12.03.2024

Председател:
                   1. Петя Петрова
Членове:
             1. Борислав Нисторов
             2. Димитър Въжаров