Z6_PPGAHG800POM006IKFFEA6BDA7
Z7_PPGAHG800PIH706Q6IQ09623U6

Проведе се състезание по въпросите за опазване на околната среда и климатичните промени

Дата на публикуване: 26.03.2024
Последна актуализация: 26.03.2024

   Община Челопеч и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, съвместно с Община Златица и СУ „Св. Паисий Хилендарски“, Община Копривщица и СУ „Любен Каравелов“,  Община Мирково и  ОУ "Георги Бенковски", организират училищно Състезание по въпросите за опазване на околната среда и климатичните промени във връзка с проект   „Устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини”. 

   На  26 март (вторник) от 13:30 часа в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Община Челопеч, ще се проведе  училищно Състезание по въпросите за опазване на околната среда и климатичните промени.

   Състезателите от всеки училищен отбор ще представят какво е напрано в тяхното населено място по съвместния проект „Устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини” № BGENVIRONMENT – 4.004-0018 на общините Златица, Мирково, Копривщица и Челопеч и с каква е ползата за населението.

   Учениците ще премерят сили в образователни екологични игри и ще се забавляват заедно.

   Проектът е финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021. Общата му стойност е 884 883,70 лв, като европейското финансиране възлиза на 867 712,14 лв.. С тези средства се направиха:
1.    Фотоволтаична инсталация за сградата на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в Община Челопеч;
2.    Зарядна станция за електромобили, захранена от фотоволтаична инсталация на територията на обществен паркинг в Община Челопеч;
3.    Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник за нуждите на сградата на младежкия център в Община Копривщица;
4.    Предоставяне на 250 домакинствата на домашни компостери за биоразградими отпадъци с обем 1000 л. в Община Златица;
5.    Соларни система за битово горещо водоснабдяване за нуждите на ДГ "Дора Габе" и ОУ "Георги Бенковски" в Община Мирково;
Срокът на изпълнение е 22 месеца и се финализира на 30.04.2024 г.