Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 10.08.2021

Основните дейности по здравеопазване се реализират в сградата на Поликлиниката в Община Челопеч

Адрес: с. Челопеч, ул. "Кирил и Методий" №10

Работно време: от понеделник до петък - по график на лекарите, преглеждащи в здравните кабинети;

В сградата на Поликлиниката се извършва пробовземане за лабораторни изследвания, в лаборатории на "Цибалаб".

Пробовземанията са БЕЗПЛАТНИ за жители на Община Челопеч и се извършват по определен график, който може да следите в настоящата страница, както и за настъпили промени.

1. Д-Р БЛАГОЙ ВЕЛИНОВ СТАНКОВ, Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ: "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ Д-Р БЛАГОЙ СТАНКОВ" ЕООД

АДРЕС на кабинет:

с. Челопеч ул. "Кирил и Методий" №10

ДЕЙНОСТ: Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

2. Д-Р МАРИЕЛА ПЕТКОВА РАДОМИРОВА, Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ: ЕТ "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина – Д-Р МАРИЕЛА РАДОМИРОВА"

АДРЕС на кабинети:

с. Челопеч ул. "Кирил и Методий" №10

 гр. Копривщица, ул. "Хаджи Ненчо Палавеев" №9

ДЕЙНОСТ: Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина

3. Д-Р МАРИЯНА ЛУКАНОВА СТАНУЛОВА, Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ: ЕТ "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина - Д-Р МАРИЯНА СТАНУЛОВА"

АДРЕС на кабинет:

с. Челопеч, общежитие - пл. "Освобождение №5"

 ДЕЙНОСТ: Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина

Безплатни консултации, прегледи и здравни услуги, извършвани от лекари специалисти по – „Педиатрия“  и "Вътрешни болести" Хирургия , Кардиология  и  Акушерство и Гинекология в кабинети в сградата на Поликлиника, находяща се в с. Челопеч, ул. "Кирил и Методий" №10 за жителите на община Челопеч:

1. Безплатно медицинско обслужване от Педиатър - д-р Цветана Димова /д-р Джурова/ по предварително оповестен ежемесечен график на електронната страница на общината /секция "СЪОБЩЕНИЯ" / и по информационните табла в населеното място:

- за посещаващите занятия, възпитаници на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ДГ „Ханс Кристиан Андерсен“ ;

 - за децата с адрес в Община Челопеч, в кабинет в сградата на Поликлиниката, находяща се в с. Челопеч, ул. "Кирил и Методий" №10, по предварително оповестен ежемесечен график на електронната страница на общината /секция "СЪОБЩЕНИЯ" / и по информационните табла в населеното място.

Телефон за записване - 0887886848 д-р Цветана Димова;

2. Безплатно медицинско обслужване от Лекар специалист по „Вътрешни болести“ - д-р Владимир Марков, включващо -  клинични прегледи и лечение, ехография на коремни органи със собствена апаратура, електрокардиограма на сърце, ендоскопска диагностика на стомашно-чревен тракт, бърз достъп до стационарните звена на  МБАЛ - Пирдоп, домашни посещения на нуждаещи се пациенти.

График за прием:

В сградата на бивша Поликлиника, находяща се в с. Челопеч, ул. "Кирил и Методий" №10:

- Всеки четвъртък от 15:00 часа

В кабинет в Медицински център в гр. Златица /III етаж/ в:

 - Понеделник, сряда и петък -  от 15.00 часа;

 - Неделя - от 10.00 часа до 13.00 часа.

3. Безплатни медицински прегледи от лекар – хирург д-р Стоян Сотиров за всички жители с адрес в Община Челопеч в кабинет в сградата на  Поликлиника - с. Челопеч  по предварително оповестен ежемесечен график на електронната страница на общината /секция "СЪОБЩЕНИЯ" / и по информационните табла в населеното място.

Жителите на Община Челопеч могат да ползват безплатно услугите на д-р Сотиров и в кабинет №37 на XXIV ДКЦ, с адрес  гр. София бул. «Никола Жеков» №3 всеки делничен ден както следва:

- Понеделник от 15.30 часа до 17.30 часа;

- Вторник от 15.30 часа до 17.30 часа;

- Сряда от 15.30 часа до 17.30 часа;

- Четвъртък от 15.30 часа до 17.30 часа;

 Телефон за записване 0887927060 - д-р Сотиров

4. Безплатни медицински прегледи от Кардиолог – д-р Рада Прокопова за всички жители с постоянен адрес в Община Челопеч, включващо – извършване на кардиологични прегледи с ЕКГ и консултации в сградата на Поликлиника, с. Челопеч, по предварително оповестен ежемесечен график на електронната страница на общината /секция "СЪОБЩЕНИЯ"/ и по информационните табла в населеното място.

При необходимост от допълнително високо специализирани изследвания или евентуален прием в лечебно заведение се ангажира на лицата да им се осигури такова в УМБАЛ „Света Анна“ – София  АД.

Извършват се също и кардиологични прегледи и консултации в приемен кабинет №9 на кардиологичното отделение на УМБАЛ „Света Анна“ –София АД (Окръжна болница, гр. София), ет.2 след предварителна уговорка по телефон в рамките на работния ден.

Телефон за записване 0879885104- д-р Прокопова

5. Безплатно медицинско обслужване от Акушер гинеколог – д-р Иван Стойнов за всички жители  с постоянен адрес в Община Челопеч, включващо консултации и ехографски прегледи на пациентите, с цел диагностициране и избягване на непредотвратими усложнения.

График за прием:

 - Всеки вторник от 12,30 часа  до 15,00 часа

 - всеки четвъртък от 16,00-18,30 часа 

В кабинета в Поликлиника, находящ се в с. Челопеч, ул. "Кирил и Методий" №10 се извършват прегледи на пациенти.

В кабинет в Медицински център І в гр. Златица ЕООД  /III етаж/ се извършват ехографски прегледи на пациенти.

 

6. Възможност за доброволно, безплатно ваксиниране срещу COVID-19

  Ръководството на МБАЛ – Пирдоп АД информира, че Специализирания имунизационен кабинет разполага с всички одобрени РНК-ваксини – (Comirnaty® на BioNTech/Pfizer и Moderna®) и векторна ваксина (COVID-19 VaccineJanssen- еднодозова).
 Специализираният имунизационен  кабинет (СИК) – МБАЛ – Пирдоп АД се намира на 2-рия етаж на лечебното заведение и е с работно време всеки работен ден от 8.00 часа – 15.00 часа.


   МБАЛ – Пирдоп АД може да издава сертификати след ваксинацията.

За записване и допълнителна информация:
моб.тел.0896 570 262 – м.с. Таня Шентова   

Слънцето-приятел или враг
Дата на публикуване: 01.08.2022

31 май - Световен ден без тютюнопушене
Дата на публикуване: 25.05.2021