Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.01.2022

Справка местни данъци и такси

 

•    Електронната справка за местни данъци и такси можете да ползвате, попълвайки задължителните полета "ЕГН / ЕИК/ ЛНЧ" и "ПИН";

•    ПИН-код можете да получите от инспектор ”Местни приходи, търговия и каса” в Центъра за административно обслужване срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му; 

•    В справката се визуализират всички задължения за въведен ЕГН / ЕИК / ЛНЧ;

•    При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка излезте от страницата и опитайте отново по-късно.
 

 

Начини на заплащане: 

 

  •  На касата на „Местни данъци  и такси“ в Центъра за административно обслужване  – в брой или чрез ПОС-терминално  устройство
  •  На касите на EasyPay и Български пощи  в цялата страна:

         EasyPay       

         Български пощи 

  •  Чрез системата за електронно разплащане:   ePay 
  • Чрез мобилното приложение:   iCard

 

Съобщения:

Съобщение №4/25.02.2021 г. по чл.32 от ДОПК

Съобщение №3/25.02.2021 г. по чл.32 от ДОПК

Съобщение №2/25.02.2021 г. по чл.32 от ДОПК

Съобщение №1/25.02.2021 г. по чл.32 от ДОПК