Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS88GN3
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS88GF2

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.01.2022

През Община Челопеч преминават два вида транспорт - железопътен и автобусен. 

Жителите на Челопеч от скоро ползват новоизградената ЖП спирка, намираща се в близост до СК "Хармония", на която спира основно влака София-Карлово, а в централата част има две обособени спирки - в посока за гр. София и в посока за гр. Карлово.

Освен основните видове транспорт за населението, Община Челопеч изпълнява и дейности по превоз на деца и ученици от учебните заведения в общината, както и за такива, които се обучават в съседни общини, но нямат подсигурен транспорт от приемащите ги съседни общини.

Актуалните разписания на транспортните средства, може да следите в настоящата страница.

 

СЧИТАНО ОТ 01.01.2022 г. АВТОБУСНИЯТ ПРЕВОЗ ПО ЛИНИЯ:

СОФИЯ-КОПРИВЩИЦА-СОФИЯ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ!

Общинска администрация Челопеч уведомява своите граждани, че на основание чл. 43, т. 32 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общински съвет Челопеч, приет с Решение № 270/28.02.2018г. на ОбС Челопеч, за ползване на транспортна услуга със специализирано превозно средство се заплаща такса от 0,19 лв./км.

 

  • Формирането на таксата  се осъществява на база изминато разстояние, изчислено в километри.  
  • Право на ползване на услугата имат лица с постоянен адрес в с. Челопеч, минимум 3 години до датата на подаване на заявлението. 
     
  • Желаещите трябва да подадат Заявление по образец, най-малко 3 дни преди датата на пътуване (в центъра за обслужване на граждани на ОбА или на електронна поща Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg или на телефон 0888/753899.
  • Преференциална такса от 0,11лв./км. могат да ползват потребители с месечен доход до 500,00лв., което се удостоверява надлежно.
  • От такса за услугата се освобождават:

- лица до 20 годишна възраст, с увреждане над 71%;
- лица в неравностойно положение;
- лица с увреждане над 80%;
- лица с увреждане с право на придружител;