Z6_PPGAHG80095LC0QTH11LIE3IM2
Z7_PPGAHG80095LC0QTH11LIE3IE0

Процеси на вземане на решения

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Ключовите решения за развитието се взимат от Общински съвет Челопеч и от Кмета на Община Челопеч.

Заседанията на общинския съвет, както и предварителния дневен ред са публично достъпни и всеки, който желае може да се запознае със съдържанието на обсъжданите решения, както и сам да внесе предложение за вземане на решение по даден въпрос.

Общинска администрация Челопеч не взима самостоятелни решения, а изпълнява вече взетите и влязли в законова сила решения на Общински съвет Челопеч или други, които са в компетентността на Кмета на общината.