Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50TH907
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50TH9K4

Избори за президент и вицепрезидент и за народни представители – 14.11.2021 г. / Избори за президент и вицепрезидент - 21.11.2021 г. (втори тур)

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 24.11.2021

МЕРКИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

   И двете избирателни секции в община Челопеч са с вход на нивото на уличния тротоар, което позволява на хора с увреждания да гласуват и в секцията в сградата на ОбА на пл. Освобождение №1 и в секцията в Спортен комплекс „Хармония“ на ул. Г. Раковски № 16. 
Заявки за помощ в изборния ден могат да се правят в ОбА Челопеч на безплатен телефон: 080020003; телефонна централа: 07185/2550, както и GSM: 0887/302871 – от 19.11.2021г., до 20.11.2021г. от 08,00 до 16,00ч. и в деня на изборите - 21.11.2021г. от 7,00ч. до 18,00ч..
 

Резултати

Резултати за народни представители - I тур

Резултати за президент и вицепрезидент - I тур

Резултати за президент и вицепрезидент - II тур 

Заповеди

Заповед №З-392/06.10.2021 г. за образуване на подвижна избирателна секция

Заповед №З-369/20.09.2021 г. за образуване на избирателни секции

Заповед №370/20.09.2021 г. за определяне на места за обявяване на избирателните списъци

Съобщения

Съобщение за важни срокове за подаване на заявления

Съобщение провеждане на консултации за сформиране на състав на СИК за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021 г.

Демонстрация за машинното гласуване на предстоящите избори на 14.11.2021 г.

Справки в избирателните списъци

Възможности за справка в избирателните списъци:​​​​​​

 

  • чрез телефон  

Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН

Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Избирателни списъци и регистри

Избирателен списък (предварителен) - секция 001

Избирателен списък (предварителен) - секция 002

Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място

Списък на заличените лица - секция 001

Списък на заличените лица - секция 002

Списък на заличените лица / балотаж / - секция 001

Списък на заличените лица / балотаж / - секция 002

Електронни услуги


910001.  Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

910002. Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 14 ноември 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

910003. Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 307, чл. 314, 243 и чл. 251 ИК)

910004. Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

910005. Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

910006. Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114, ал. 3 ИК

910008. Подаване на Заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)

Разяснителна кампания

Симулатор на машинно гласуване

Анимирани клипове 

Плакат - стъпки за гласуване с машина