Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE0
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6

Постоянна комисия по "Бюджет, финанси, икономика"

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Председател:
                   1. Николай Петров Николов
Членове:
             1. Димитър Гетов Въжаров
             2. Тодор Минов Минов