Z6_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RIHC7
Z7_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RI9K6
Z7_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RIHI3

Постоянна комисия по „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“

Дата на публикуване: 08.12.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Председател:
                   1. Стоян Димитров Патев
Членове: 
             1. Нонка Георгиева Бантова
             2. Деян Данаилов Бънчев