Z6_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RIL66
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDQOH7
Z7_PPGAHG800PLK90QD4F1O1RILM1

Постоянна комисия по „Ред, сигурност, безопасност на движението“

Дата на публикуване: 09.12.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Председател:
                   1. София Стефанова Торолова
Членове: 
             1. Неделко Илиев Калоянов
             2. Цвятко Дончев Делков