Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S15
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17

Постоянна комисия по "Екология, здравеопазване, спорт и туризъм"

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Председател:
                   1. Стоян Димитров Патев
Членове: 
             1. Маргарита Димитрова Богданова
             2. Пламен Райков Вътев