Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ10H1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1O22

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 16.08.2021
Николай Петров Николов
Дата на публикуване: 18.05.2021

София Стефанова Торолова
Дата на публикуване: 18.05.2021

Маргарита Димитрова Богданова
Дата на публикуване: 18.05.2021

Стоян Димитров Патев
Дата на публикуване: 18.05.2021

Димитър Гетов Въжаров
Дата на публикуване: 18.05.2021

Пламен Райков Вътев
Дата на публикуване: 18.05.2021

Деян Данаилов Бънчев
Дата на публикуване: 18.05.2021

Цвятко Дончев Делков
Дата на публикуване: 18.05.2021

Нонка Георгиева Бантова
Дата на публикуване: 18.05.2021

Тодор Минов Минов
Дата на публикуване: 18.05.2021

Неделко Илиев Калоянов
Дата на публикуване: 18.05.2021