Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Председател: Димитър Гетов Въжаров

 

Деян Данаилов Бънчев                           

Маргарита Димитрова Богданова           

Неделко Илиев Калоянов                        

Николай Петров Николов                        

Нонка Георгиева Бантова                        

Пламен Райков Вътев                              

София Стефанова Торолова                    

Стоян Димитров Патев                            

Тодор Минов Минов                             

Цвятко Дончев Делков