Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.08.2023

Състои се от едно населено място – село Челопеч с 1 481 души население.

 

Таблица на населението по настоящ адрес, възраст и пол - област СОФИЙСКА, ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ 

към дата 24.01.2023 г.

    Общо        Мъже        Жени    под   7     от  7 до 13 от 14 до 17 от 18 до 60 от 18 до 63    над 61      над 64  
                                                                            Жени        Мъже        Жени        Мъже   
1 481 707 774 109 90 55 414 466 233 114