Z6_PPGAHG8001K0B06A61RL2CIAA6
Z7_PPGAHG8001K0B06A61RL2CIA65
Народно читалище "Труд и постоянство - 1901" Вокална група "Средногорски звън" Кукерски клуб "Златните кукери" Сдружение Кукерски клуб "Златното руно - Челопеч" Международен фолклорен фестивал "Златен прах" Етнофестивал „Челопеч-Огнище на традиции 2023"

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.09.2023

Активно участие в културния живот на общината, като организатори и съорганизатори на редица традиционни български празници и обичаи вземат:

Народно читалище "Труд и постоянство - 1901"
Вокална група "Средногорски звън"

 ВГ Средногорски звън – Една любов свещена / 30 години Пирин Фолк 2022 Конкурс за нова авторска песен

Кукерски клуб "Златните кукери"
Сдружение Кукерски клуб "Златното руно - Челопеч"

 

Културен календар на Община Челопеч за 2022 г.