Z6_PPGAHG800HFA70QJUN8P690074
Z7_PPGAHG800HFA70QJUN8P690GG7

Избори за народни представители - 11.07.2021 г.

Дата на публикуване: 18.05.2021
Последна актуализация: 12.07.2021

 

Резултати от проведените избори в община Челопеч

Резултати

Заповеди

Заповед№З-222 / 31.05.2021 г. за Образуване на подвижна избирателна секция

Заповед №З-193/ 17.05.2021 г. за Образуване на избирателни секции

Заповед №З-194 / 17.05.2021 г. за определяне на места за обявяване на избирателните списъци

Съобщения

Съобщение за провеждане на консултации за сформиране на СИК

Съобщение за важни срокове за подаване на заявления

Защитни мерки в избирателните секции

Избирателни списъци и регистри

Избирателен списък (предварителен) - секция 001

Избирателен списък (предварителен) - секция 002

Списък на заличените лица - секция 001

Списък на заличените лица - секция 002

Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място

 

Електронни услуги

910001.  Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002.  Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с 
трайни увреждания (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК)

910003. Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители

910004. Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

910005. Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

910006. Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Справки в избирателните списъци

Възможности за справка в избирателните списъци :​​​​​​

  • чрез телефон  

Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН

Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.