Z6_PPGAHG800PKJC068U155DDBVV5
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF4VH6

Избори за Народно събрание - 02 октомври 2022 г.

Дата на публикуване: 11.08.2022
Последна актуализация: 03.10.2022

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ

 

Заповеди

Заповед за образуване на избирателни секции

Заповед за обявяване на избирателните списъци

Заповед за образуване на подвижна избирателна секция

 

Съобщения

Съобщение за важни срокове за подаване на заявления

Съобщение за провеждане на консултации за сформиране на съставите на СИК и ПСИК - публикувано на 19 август 2022 г.

Демонстрация за машинното гласуване на предстоящите избори на 02.10.2022 г.

 

Справки в избирателните списъци

Възможности за справка в избирателните списъци 

  • чрез телефон:

Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Избирателни списъци и регистри

Избирателен списък (предварителен) - секция 001

Избирателен списък (предварителен) - секция 002

Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място

Списък на заличените лица - секция 001

Списък на заличените лица - секция 002

Електронни услуги

910001. Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

 

910002. Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

 

910003.Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

 

910004.Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

Разяснителнателна кампания

 

Симулатор за машинно гласуване

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина – със субтитри

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина