Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PK2TC2
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PK2TS5

Избори за народни представители - 04.04.2021 г.

Дата на публикуване: 22.02.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

Възможности за справка в избирателните списъци :​​​​​​

  •  чрез телефон  

Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН

Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Електронни услуги:

910001. Вписване в избирателния списък по настоящ адрес 

910002. Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци 

910003. Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

910004. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

910005. Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

910006. Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

910007. Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Защитни мерки в избирателните секции
Дата на публикуване: 25.03.2021