Годишен отчет по Закона за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021
Отчет по ЗДОИ за 2020 г.
Дата на публикуване: 25.01.2021

Отчет по ЗДОИ за 2019 год.
Дата на публикуване: 07.12.2020