Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021
Списък на категориите Служебна тайна
Дата на публикуване: 15.12.2020