Z6_PPGAHG80011AE0Q5UOQ2UJ1GU2
Z7_PPGAHG80090170QDMAIQ2T3804

Преброяване на населението 2021 год.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 19.01.2022
  • От 22 януари до 15 февруари 2021 г. се проведе 18-то поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.
  • Веднъж на 10 години събираме информация, за да планираме бъдещето по-добре.
     

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване и един от основните източници за събиране на данни за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд в страната.

Страницата „Електронно преброяване 2021“ е достъпна за настолни компютри, лаптопи, таблети и смартфони на следния линк:
https://www.e-census2021.bg/smartcensus/landing

Целта на преброяването е да осигури надеждна, изчерпателна и достатъчно детайлизирана по административно-териториални и териториални единици информация за населението и жилищния фонд в страната. Преброяването ще предостави данни за броя и структурата на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия, икономическа дейност и други демографски, социално-икономически и етнокултурни признаци.

Преброяването ще осигури и информация за броя и основните характеристики на сградния и жилищния фонд в страната, както и за жилищните условия на населението. Чрез преброяванията се осигуряват информационно потребностите на широк кръг от специалисти във и извън управлението, които в своята дейност се нуждаят от точна, изчерпателна и актуална демографска и социална информация за вземане на управленски решения и разработване на стратегии и конкретни национални и регионални икономически и социални политики и политики по опазване на околната среда.
 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

   На 18 октомври Общинската преброителна комисия предаде материалите от преброяване на населението на Челопеч на Териториално статистическо бюро Югозапад. 

   Общо преброените лица са 1382. Спрямо резултатите от преброяването през 2011г. се наблюдава увеличение от  13%. Но броят на населението ни все още е далеч от преброените през 2001г. – 1708 човека. 
    Тенденцията за подмладяването на общината е налице. В сравнение с 2011г. увеличение с 19% има при децата от 0 до 17 години – 276бр.. Хората над 65г. са без промяна в бройката, за разлика от тези в трудоспособна възраст, които са нараснали с 15%.
    Със 7% е превеса на жените, спрямо мъжете. 
    По отношение на жилищните сгради, почти няма промяна – 735 броя.

   На фона на все по-електронизиращото се общество, електронно са се преброили едва 136 домакинства, от общо 654. А 2011г., когато за първи път беше възможно и електронно преброяване, 208 семейства са предали своя електронен код на преброител. 

   Най-често срещан проблем от преброителите бе, убеждаване на около 20 домакинства, които почти целогодишно обитават имоти в Челопеч, но имат жилища или адрес в столицата или друго населено място, че съгласно законодателството трябва да се преброят там, където по-голяма част от годината живеят и адреса е без значение. Този проблем в пълно сила важеше и за работническото общежитие на ДПМЧ – масово обитателите се бяха преброили електронно по родните си места, въпреки, че почти целогодишно експлоатират инфраструктурата и ползват благата на община Челопеч. В крайна сметка данните от преброяването ще се използват в процеса на вземане на решения и при разпределение на финансиране в различни области, като образование, здравеопазване, социална защита и други.
    За съпоставка, адресно регистрираните в община Челопеч към 15.10.2021г. лица по постоянен адрес са 1481, а по настоящ са 1763.
 

Пребройте се електронно!
Дата на публикуване: 14.09.2021