Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OJ3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C84

Актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Община Челопеч

Площ: 44 390 дка

Надморска височина: 703м

Население: 1 776 бр.

Брой населени места: 1 бр. – село Челопеч, област Софийска, самостоятелна община от 1991г.

Местоположение: Южните склонове на Стара планина. Югозападен район за развитие. През Челопеч преминава първокласен път І-6 София-Бургас. Отстои на 70 км. от гр. София и на 311 км. от гр. Бургас. Налична ЖП линия София-Бургас. В непосредствена близост е транспортна пътна връзка с Автомагистрала Хемус и Автомагистрала Тракия, чрез път Етрополе –Златица-Панагюрище.

Инфраструктура: Водоснабдяване - 100%. Изградена е пречиствателна станция за питейни води. Канализация - 95%. Изработен е проект за пречиствателна станция за отпадни води. Пътна мрежа с асфалтова настилка – 95%. Изградена газопреносна мрежа, без захранване – 13%.

Предстои газификация на цялото населено място.  Електрификация -100%. Цялостно покритие на мобилни услуги от 3 оператора.

Подходящи терени за развитие на предприемаческа дейност (производство, селскостопанска дейност, складове, логистика и др.)  

Имот земя  Площ в кв.м./дка Сгради Инфраструктура
Бивше военно поделение  Изградена е довеждаща  инфраструктура - водопровод, канализация и електричество. Наличен проект за газификация. В близост има железопътен транспорт. Намират се на път първи клас София-Бургас. 
УПИ  - 2 бр. частна общинска собственост.  до 4 000 кв.м. Частна общинска собственост, 3 бр., застроена площ от 411 кв.м
УПИ -  4 бр. частна държавна собственост 1 бр. до 5 000кв.м.;  Частна държавна собственост, 9бр., застроена площ 4 310 кв.м., 
2 бр. до 10 000 кв.м.; 
1 бр. над 27 000 кв.м.
Бивш стопански двор на ТКЗС
ПИ – 13 бр. частна държавна собственост до 3 дка  частна общинска собственост,  12 бр.,  застроена площ от 4 751,70 кв.м. 


Облекчения за юридически субекти осъществяващи дейност на територията на община Челопеч, които извършват производствена дейност или предоставяне на услуги на населението с изключение на търговска дейност. Отговарят на всички законови изисквания за развитие на дейността. Имат разкрити до 20 постоянни работни места. Нямат задължения към Общината за предходни години:

Икономически профил: В общината развива дейност едно голямо чуждестранно предприятие -  Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД за добив и преработка на медно-златни руди от находище Челопеч. Други стопански субекти – микро предприятия. Изключителен недостиг на предприемачи в сферата на ресторантьорство  и  хотелиерство.

Баланс на земеделска земя: ниви – 8 000дка, ливади – 14 000 дка, пасища мери – 5 500 дка 

Демографски профил:  Население в трудоспособна възраст: жени-450бр., мъже- 662 бр.

Предимно безработни жени.

Образование: На територията функционират три учебни заведения с отлична материална база и сграден фонд: Общинска детска градина, Основно училище и Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение.

Предпоставки за развитие на туризъм:  

  • Функционира общинска хижа „Мургана“. Намира се в Стара планина. Хижата е триетажна сграда с капацитет 60 легла, която е водоснабдена и електрифицирана, с локално парно отопление. Санитарни възли на всеки етаж. Разполага и с цифрова телевизия и интернет достъп. 

Изходен пункт за хижата е с. Челопеч, като до нея води туристическа пътека с разстояние 17 км. - 3 часа пешеходен преход). До хижата се стига и с автомобил. 

В близост до хижата се намират няколко скални образувания, подходящи за скално катерене и атрактивни за туристически походи.

  • Общински парк Корминеш  – амфитеатрална сцена от 800 места, на която ежегодно се провеждат Международен фолклорен фестивал, Кукерски карнавал, мотосъбори, регионална среща на хората от третата възраст, детски и спортни мероприятия, театрални постановки и концерти.
  • яз. Качулка  - в близост до населеното място и парк „Корминеш“. Подходящ е за развиване на рекреационен  и риболовен  туризъм.

Спорт: 

  • Общински спортен комплекс – домакин на много спортни събития с местно и национално значение, като карате, приложно колоездене, безопасност на движението по пътищата и др. 
  • Парапланеризъм – организират се  ежегодно тандемни полети съвместно с Клуб по парапланеризъм “Свободно измерение - Челопеч”. Провежда се състезание за целно кацане “Челопеч Оупън”.
  • Конни надбягвания „Тодоровден“ – ежегодно организиране 
  • Мотописта - наличие на естествен терен с дължина 1 200м. в м. Маята за организиране на ежегодни моторни състезания, както и провеждане на кръг от Националния шампионат по автокрос – клас „Бъги“.